Güncel Duyurular >>
Duyuru Arşivi >>

7. Yılını Dolduran Öğrencilerimize Duyurulur
18.07.2011


25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun , azami öğrenim süresini kaldırmış ve öğrenci lehine sonsuz sınav hakkı tanımış olduğundan, 2010-2011 eğitim – öğretim yılında 7 nci yılını dolduran öğrencilerin öğrenim sürekliliğini korumak adına sadece 2010-2011 eğitim-öğretim yılı için son kez 7+1 sınavlarının yapılmasına ve tarihlerin birimlerce belirlenmesine üniversitemiz senatosunun 30/06/2011 tarih ve 2011/9 no’lu toplantısında karar verilmiştir.

Duyuru ile ilgili link 1:

Duyuru ile ilgili link 2:

Duyuru ile ilgili link 3:


 

Görsellerin büyük hali için üzerlerine tıklayınız...