SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
DRAMATİK YAZARLIK ASD


Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı, tiyatromuzun, "ulusal tiyatro" bakış açısına sahip, Türk ve dünya tiyatrosunun sistematik bilgisiyle donanmış, bu bilgiyi kendi yaratıcı gizilgücünü artırmak ve harekete geçirmek için kullanabilen "yeni oyun yazarını” yetiştirmeyi amaçlamakta ve bu bağlamda tiyatro oyunu yazarlığına odaklanan bir eğitim-öğretim çerçevesi sunmaktadır.

Bu çerçevede ikincil alan, sinema ve TV senaryosuyla radyo oyunları yazarlığıdır. Anasanat dalının programı, yazarlık disiplinine özgü uygulamalı ve kuramsal derslerin yanı sıra, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı ile birlikte yürütülen uygulamalı ve kuramsal dersleri de kapsamaktadır.

Dramatik Yazarlık öğrencilerinin yazdıkları kısa oyunlar 1. sınıfta “okuma tiyatrosu” olarak, daha sonra bölüm öğretim elemanları tarafından bölüm prodüksiyonları olarak sahnelenmektedir.

Bu programda, ayrıca  "dramaturgi" eğitimine de ağırlık verilmektedir.  Seçmeli "sahneleme" dersleri ise Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı öğrencisine kendi oyunlarını sahneleyebilme yeterliliğini kazandırmayı hedeflemektedir.