Doç.Dr. SAFİYE BAŞAR   [ SERAMİK ] | [ ]
Seramik Bölüm Başkanı |  | 


  safiyebasar@yahoo.com
http://safiyebasar.com
http://safiyebasar.blogspot.com.tr


Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olan Safiye Başar, 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya Başladı. Yüksek Lisansını “Anadolu Selçuklu Seramiklerinde Teknik Araştırmalar ve Görsel Çözümlemeler” adlı teziyle 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladı. 2003 yılında, "Avantürin Sırlı Özgün Seramik Form ve Yüzeyler" adlı çalışmasıyla Hacettepe Üniversitesi’nden Sanatta Yeterliliğini aldı. Aynı yıl Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. Kocaeli Üniversite’sinde Seramik Bölümünün kuruluş çalışmalarını yürüten Başar, 2006- 2007 yıllarında Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında doçentlik ünvanını aldı.

Türkiye’de “Kağıt Fırın”, “Isli Pişirim”, Lüster; İsveç’de “Sanat ve Tasarım” çalıştaylarına; Letonya, Sırbistan, ve Bulgaristan’da uygulamalı seramik sempozyumlarına katıldı; Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Anadolu’daki seramik kültürü ve çağdaş Türk seramiğine ilişkin seminerler verdi, aynı ülkelerle yürütülen “Kültürel Etkileşim” programlarında görev aldı. Avrupa Birliği - Türkiye Kültürlerarası Diyalog - Müzeler Hibe Programı’nda uzman olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılan Başar’ın sanat ve seramik üzerine yayınlanmış bildirileri ve makaleleri bulunmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanında sanatsal çalışmalarda sürdüren Başar, yurtiçi ve yurt dışında çok sayıda grup sergisine ve bienale katıldı. Başar’ın aynı zamanda beş kişisel sergisi bulunmaktadır. Erken dönem çalışmalarında Anadolu ve Mezopotamya mitolojisine ait kavramlar üzerinde duran Başar, yaşadığı coğrafyanın fiziksel dokusundan yararlandığı seramik heykellerinde kutsal su, kutsal dağ gibi kavramları ele aldı. Son dönem çalışmalarında ise toplumsal mitlerden uzaklaşarak, kadın ve çevreyi içine alan toplumsal gerçeklikler, toplumsal sorunlar üzerinde durmaktadır. Başar, çalışmalarında, Anadolu coğrafyasında yaşayan tüm kadınların ortak sorunlarına, onlara yüklenen sorumluluklara, seramik malzemenin dili üzerinden işaret eder. Sanatsal ifade alanını seramik malzemenin fiziksel özellikleri ve tarihsel bağlamıyla oynayarak güçlendirmeye, genişletmeye çalışır. Başar’ın, seramik heykelleri yanında, seramik malzemenin dilini video ile birleştirdiği çalışmaları, hazır nesne kullandığı düzenlemeleri de bulunmaktadır.

Lisans ve lisanüstü programlarda uygulamalı ve kuramsal dersler veren Safiye Başar, halen Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır.

  Akademik formatlı özgeçmiş dosyası için tıklayınız>>
Kocaeli Üniversitesi
Personel Bilgi Bankası Sayfası