Akademik Personel

Akademik Personel

Prof. Süreyya Temel
Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bağcı
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Emel Güray
Dekan Yardımcısı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors